PENUBUHAN CAWANGAN MACMA NEGERI

Bermula dengan kegiatan dakwah di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor serta sambutan dan keperluan yang menggalakkan daripada ahli-ahli yang tinggal di negeri lain, MACMA  sehingga kini telah Berjaya menubuhkan 19 cawangan-cawangan negeri dan daerah seperti kronologi berikut:

MACMA Sarawak (1995), MACMA Johor (1995), MACMA Kelantan (1996), MACMA WP KL (2000), MACMA Selangor (2000), MACMA Perak (2000), MACMA Pahang (2001), MACMA Melaka (2002), MACMA Kedah/Perlis (2005), MACMA Sabah (2006), MACMA Ipoh (2007), MACMA Labuan (2007), MACMA Terengganu (2007), MACMA Kulim (2009), MACMA Bintulu (2010), MACMA Pulau Pinang (2010), MACMA Negeri Sembilan (2011), MACMA Muar (2015), & MACMA Batu Pahat (2019).

No Cawangan Telefon Email
1 MACMA  Kuala Lumpur 019-2606019 wpkl@macma.my
2 MACMA Selangor 019-5041051 selangor@macma.my
3 MACMA Kelantan 011-11438323 kelantan@macma.my
4 MACMA Pahang 09-5142555  pahang@macma.my
5 MACMA Terengganu 012-9018888 terengganu@macma.my
6 MACMA  Johor 019-7543557 johor@macma.my
7 MACMA Melaka 019-6801970 melaka@macma.my
8 MACMA Negeri Sembilan 06-7628835 negeri9@macma.my
9 MACMA Cawangan  Ipoh 019-5779748 perak.ipoh@macma.my
10 MACMA Perak (Taiping)  05-8075850 perak.taiping@macma.my
11 MACMA Kedah/Perlis 04-7302207 kedah@macma.my
12 MACMA Pulau Pinang 012-4282335 penang@macma.my
13 MACMA Muar 017-8401547 johor.muar@macma.my
14 MACMA  Sarawak 082-232791 sarawak@macma.my
15 MACMA Bintulu Sarawak 019 – 8550021 sarawak.bintulu@macma.my
16 MACMA Sabah 016-8321937 sabah@macma.my
17 MACMA Labuan 019 – 8204726 labuan@macma.my
18 MACMA Kulim 011-35492628 kedah.kulim@macma.my
19 MACMA  Batu Pahat 019-7777409 johor.batupahat@macma.my