KEAHLIAN MACMA MALAYSIA

Ahli-ahli MACMA Malaysia  terbahagi kepada dua jenis keahlian;

Ahli Biasa & Ahli Seumur Hidup–Rakyat Malaysia yang beragama Islam dan  berketurunan Cina  yang berumur 18 tahun dan ke atas boleh memohon menjadi ahli dan layak untuk mengundi atau memegang jawatan dalam Persatuan.

Ahli  Bersekutu–Rakyat   Malaysia yang beragama Islam  dari keturunan bangsa lain yang berumur 18 tahun dan ke atas boleh memohon menjadi ahli tetapi tidak layak untuk mengundi atau memegang jawatan dalam Persatuan.

MACMA membership

Membership of MACMA is broadly categorised into 2 categories, namely ordinary members (or ordinary life members) and associate members.

(1) Ordinary members & ordinary life members: Malaysian Muslims of Chinese origin, who have reached 18 years of age and above can apply to be considered for ordinary members and ordinary life members in MACMA. An ordinary members and ordinary life members shall have full voting rights in matters pertaining to the Association and shall hold office in the Association.

(2) Associate members: Malaysian Muslims of other races who have reached 18 years of age and above can apply to be considered for associate members in MACMA. An associate members shall have no voting rights in matters pertaining to the Association and shall not hold office in the Association.

You can download the membership form here: https://macma.my/main/jy/macma-new-membership-form.pdf

Online application of MACMA membership: http://member.macma.my (under development)