VISI

Menjadi sebuah badan dakwah yang terunggul dan berwibawa serta mewakili suara Kaum Cina Muslim di Malaysia.

MISI

Membangunkan kaum Cina  Muslim Malaysia supaya menjadi satu ummah “Khairun Ummah” yang bertaqwa dan berilmu.

MOTTO

“We care ,We share and We guide”

“Kami prihatin, kami berkongsi dan kami membimbing”